BI Forum 2009

První ročník konference BI Forum 2009 je za námi

Praha, 30. listopadu 2009

Ve čtvrtek 26. listopadu se v konferenčním sále společnosti OKsystem konal první ročník odborné konference BI Forum 2009 s podtitulem „Výkonnost datových skladů". Přednášky byly zaměřeny jak na oblast datových skladů, tak na business intelligence.

Po uvítání pana Martina Procházky (ředitele společnosti OKsystem), vystoupil první zahraniční host Thomas Zimmer (Hewlett-Packard) s prezentací BI Mega Trends, Where we are today! V zápětí následoval příspěvek Jana Poura (KIT VŠE v Praze) zaměřený na principy, efekty a předpoklady fungování BI. Dopolední blok zakončil uznávaný odborník Jakub Illner (Oracle) se svým pohledem na aktuální trendy v oblasti datových skladů a business intelligence.

Druhý dopolední blok byl věnován především datovým skladům. Mezi prezentujícími se představili zástupci partnerů Hewlett-Packart a Oracle. Zatímco Václav Hubka (HP) svůj příspěvek zaměřil na principy architektury MPP datového skladu, pak Josef Krejčí (Oracle) si získal publikum přednáškou popisující extrémní infrastruktury datových skladů.

Třetí, odpolední část byla věnována přednáškám partnera konference, MicroStrategy, a zástupci pořadatele společnosti OKsystem. Druhý zahraniční host, Jürgen Löffelsender (MicroStrategy), pohovořil o využití reportovacích nástrojů v prostředí finančních institucí a celou konferenci uzavíral Jan Škanta (OKsystem) s tématem efektivních datových zdrojů pro BI.

Celou akci moderoval, před zaplněným sálem čítají 150 manažerů a IT specialistů z komerčního i veřejného sektoru, pan Petr Koubský. Věříme, že se s vámi setkáme i při příštím ročníku konference BI Forum 2010.

Přednášky řečníků a fotografie z konference naleznete ZDE.

Connect to database failed !